Selecteren, meten & verzamelen

2 oktober 2019

In deze fase van je onderzoek ga je een meetopstellingen bouwen waarmee je het experiment uitvoert en vervolgens ga je waarnemingen doen.

Meetopstelling bouwen

  • Bouw  je meetsopstelling en controleer alle variabelen. Controleer of de meetapparatuur geijkt is.

Waarnemingen doen

  • Meet en beschrijf of teken de waarnemingen en leg deze vast in het labjournaal.