Zoeken en plannen

12 september 2023

Het is belangrijk om de nodige tijd te besteden aan een goede planning en aan het beantwoorden van de vraag  welke informatie/materialen je nodig hebt en waar je die kunt vinden.

Plan van aanpak

In het plan van aanpak beschrijf je kort hoe je het hele traject van je onderzoek vorm gaat geven en wat de tijdsplanning is.

Taakverdeling

Zorg, als je het onderzoek samen met een of meer klasgenoten doet, voor een goede taakverdeling.

Zoek- en selectiecriteria formuleren

Als je informatie van internet gaat verzamelen is het belangrijk om goede zoektermen te formuleren. Daarnaast moet je je afvragen hoe je kunt beoordelen of de gevonden informatie relevant, betrouwbaar en (soms) representatief is.

Lijst van te raadplegen bronnen

Werk van het begin af aan aan een literatuurlijst/bibliografie volgens een vast systeem, bijvoorbeeld APA6.

Lijst van benodigde materialen

Maak eventueel een overzicht van materialen die je voor je onderzoek nodig hebt.