Verwerken

19 september 2023

Informatie vastleggen

  • Verwerk de gevonden informatie, indien relevant, in tabellen en/of grafieken.
  • Formuleer een (voorlopig) antwoord op deelvragen en onderbouw die antwoorden.
  • Plaats letterlijke citaten tussen 'aanhalingstekens' en vermeld de bron op de juiste manier.

Conclusies trekken/standpunt innemen

  • Trek per deelvraag een conclusie.
    Trek een conclusie met betrekking tot de hoofdvraag/hypothese.
  • Neem, eventueel, een standpunt in en onderbouw dat standpunt met argumenten.

Conceptverslag maken

  • Maak een globaal conceptverslag en bespreek dat met je begeleider (zie Voortgangsgesprek 2).