Evalueren en beoordelen

2 oktober 2019

Evaluatie van het proces

Vraag je af welke onderdelen van het onderzoeksproces goed verliepen en welke minder goed. Probeer antwoord te geven op de vraag waarom bepaalde onderdelen minder goed verliepen en wat je (dus) een volgende keer anders zou doen?

Evaluatie van het product

Ben je tevreden over het eindproduct? Over welke onderdelen ben je niet of minder tevreden en waarom? Geef, zo mogelijk, aan wat je had kunnen/moeten doen om een nog betere resultaat te halen.

Eigen leren

Heb je je persoonlijke leerdoelen gehaald en wat zijn, voor een nieuw onderzoek, je nieuwe doelen?

Beoordelen

Beoordeel je eigen onderzoek of dat van een klasgenoot aan de hand van vooraf opgestelde beoordelingscriteria. Bespreek deze beoordeling met je begeleider.