De EOES in 2024

7 augustus 2023

Aanmelden

Van 1 oktober tot half november kunnen de teams aangemeld worden via de website www.ru.nl/eoes. Het kan om havo- en/of vwo-leerlingen gaan. Je kunt ook aangeven naar welke universiteit of hogeschool de voorkeur van het team uitgaat.

Alle leerlingen uit de bovenbouw van havo en vwo met een natuurprofiel en belangstelling voor science kunnen in teamverband meedoen. De deelnemers mogen op 31 december 2023 ten hoogste 16 jaar zijn.

Regionale voorronde

De regionale voorronde vindt plaats op een universiteit of hogeschool en duurt één dag. De leerlingen krijgen praktische opdrachten op het gebied van science en maken hun eigen planning en dienen de taken onderling goed te verdelen. Bij de beoordeling van de resultaten spelen samenwerken, praktische vaardigheden en het verzamelen en verwerken van experimentele gegevens een belangrijke rol. De deelnemende universiteiten en hogescholen zijn: LEI, RUG, RU Nijmegen, UM, UT, UU, UvA/VU, WU en Fontys TNW in Eindhoven en de HAN in Nijmegen. Van iedere deelnemende universiteit en hogeschool gaat het winnende team van de voorronde door naar de nationale eindronde.

Eindronde EOES 2024

De eindronde werd dit jaar gehouden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen op donderdag 25 en vrijdag 26 januari 2024. Uit de winnende teams van de regionale voorrondes worden tijdens de eindronde de twee beste teams geselecteerd. De teams krijgen daarvoor, evenals bij de voorronde, op elkaar afgestemde praktische opdrachten met voornamelijk experimenteel werk, maar nu groter van omvang en complexer met meer diepgang.

De twee beste teams worden uitgezonden naar de internationale EOES. Het derde team is het reserveteam. Ter voorbereiding op het internationale deel van de wedstrijd krijgen de twee winnende teams nog een ééndaagsetraining. Het accent bij deze training ligt op goede dataverwerving, -presentatie en -verwerking, waarbij onder andere het tekenen van grafieken en rekening houden met significantie aan de orde komen.

Internationale EOES

De twee winnende teams van de eindronde vertegenwoordigen Nederland bij de internationale EOES in Luxemburg. Vrijwel alle EU-landen doen met twee teams aan deze olympiade mee. Het wedstrijdelement bestaat uit twee ééndaagse praktische opdrachten, waarbij biologische, natuurkundige en scheikundige elementen volledig geïntegreerd zijn. De rest van de week wordt ingevuld met excursies, sociale, culturele en sportieve activiteiten.