EOES

8 mei 2024

De European Olympiad of Experimental Science (EOES), voorheen EUSO is een wedstrijd voor teams van drie leerlingen uit de bovenbouw van havo en vwo. De wedstrijd is in 2002/2003 gestart op initiatief van Ierland. De praktische opdrachten voor de EOES bevatten zowel biologische, chemische als natuurkundige elementen. Het doel van de wedstrijd is het uitdagen en stimuleren van geïnteresseerde en getalenteerde leerlingen op het gebied van science.

Het accent van deze Olympiade ligt niet op theoretische voorkennis maar op vaardigheden. En dan gaat het niet alleen om cognitieve vaardigheden. Veel aandacht gaat ook naar het samen onderzoeken in groepen. Samenwerken, plannen, problemen vanuit meer perspectieven benaderen: het zijn sterke punten in de didactiek op Nederlandse scholen. Nederland scoorde dan ook goed op eerdere edities van de EOES.

Hoe gaat het (normaal gesproken) in zijn werk?

Begin september gaan de uitnodigingsbrieven en posters voor de EOES naar de scholen. De eerste voorrondes vinden in november/december plaats op meerdere universiteiten en hogescholen. De voorronde beslaat één dag. In de periode eind januari/ half februari vindt de tweedaagse nationale eindronde plaats, hieraan neemt het beste team van elke universiteit en hogeschool van de voorronde deel. De twee winnende teams van de nationale eindronde verdedigen de 'science'-eer van Nederland op Europees niveau.

De jonge wetenschappers in spé worden tijdens de eindronde bijgestaan door vakspecialisten van de gastheer en door deskundigen van het nationaal EUSO-comité afkomstig van de Radboud Universiteit Nijmegen, Wageningen Universiteit en SLO, het nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling.

Werving

Onderstaande video kun je gebruiken om je leerlingen kennis te laten maken met de EOES.

Organisatie

Secretariaat Nationale EOES (voorronden)
PUC Radboud Universiteit, Nijmegen
Meys Lampe
E meys.lampe@ru.nl
T 024 365 26 40

Secretariaat EOES (algemeen)
SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling
Evelien Veltman
E e.veltman@slo.nl
T 033 484 03 39

Leden van Het Nederlandse EOES comité:

 • Tom Bloemberg, Radboud Universiteit
 • André Eppink, Radboud Universiteit
 • Anne de Rond, Radboud Universiteit
 • Emiel de Kleijn, SLO
 • Jeroen Sijbers, C3

Ondersteuning comité bij opgaven:

 • Kees Beers
 • Alex van den Berg, Rijksuniversiteit Groningen
 • Johan Broens
 • Jamila de Jong, Wageningen Pre-University
 • Enno van der Laan, Rijksuniversiteit Groningen
 • Agnes Legierse
 • Hans Morélis