IJSO

6 februari 2024

De IJSO (International Junior Science Olympiad) is een wedstrijd op het gebied van science (biologie, natuurkunde en scheikunde) voor havo- en vwo-leerlingen van 15 jaar of jonger. Het belangrijkste doel van de IJSO is het uitdagen en stimuleren van geïnteresseerde en getalenteerde derde klas leerlingen van havo en vwo op het gebied van bèta en techniek. Meedoen kan leerlingen helpen bij het maken van een geschikte profielkeuze. Ook leerlingen die in de bovenbouw zitten én voldoen aan het leeftijdscriterium mogen meedoen.

De olympiade bestaat uit een schriftelijke voorronde van 100 minuten op de eigen school, een nationale eindronde van één dag met theoretisch en praktisch werk en een internationalal deel met drie toetsen: een toets met meerkeuzevragen, een toets met open vragen en een practicumtoets.

De IJSO is een intitiatief van Masno Ginting uit Indonesië. De eerste IJSO in 2004 werd dan ook gehouden in Jakarta. Nederland doet mee vanaf de tweede IJSO in Yogjakarta. In 2017 was Nederland organisator van de 14e IJSO. De olympiade werd toen gehouden in Nijmegen en werd georganiseerd door de Radboud Universiteit, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Gelderse scholengroep Quadraam en SLO.

Subdoelen IJSO naast algemene doelen van de Olympiades

 • Bevorderen van afstemming en samenhang binnen de bètavakken.
 • Komen tot inspirerende geïntegreerde opgaven en praktische opdrachten bij de bètavakken.
 • Een nieuwe doelgroep docenten en toa's actief betrekken bij kenniswedstrijden: de docenten en toa's die de lessen verzorgen in de leerjaren waarin de profielkeuzes worden gemaakt.
 • Keuze voor bèta op een andere manier onder de aandacht brengen (competitie mag; talent stimuleren is geen taboe meer; bèta mag leuk gevonden worden; wereldwijde aandacht voor science zichtbaar maken; landelijke en regionale publiciteit zoeken voor science en technologie, enz.).
 • Internationale contacten voor begeleiders en ondersteunende instituten onderhouden, en uitbouwen. Verder kennisnemen van elkaars curricula.
 • Een doorlopende (leer)lijn voor olympiaden en andere wedstrijden bewerkstelligen.

Organisatie

Secretariaat IJSO (voorronde en eindronde)
p/a Quadraam
Secretariaat College van Bestuur 
E bestuur@quadraam.nl

Secretariaat IJSO (algemeen)
SLO, Stichting leerplanontwikkeling
Evelien Veltman
E ijso@slo.nl en e.veltman@slo.nl
T 033 4840 339

Leden van Het Nederlandse IJSO comité:

 • Monique Balemans, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Marlou Boersma, Candea College, Duiven
 • Dory Jagers, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Emiel de Kleijn, SLO
 • Roeland van Klinken, Fontys Hogeschool TNW, Eindhoven

Ondersteuning comité bij opgaven:

 • Gerda Berben, Openbaar Lyceum De Amersfoortseberg & NVON
 • Kees Beers
 • Quirijn van den Berk, Mondial College, Nijmegen
 • Johan Broens
 • Agnes Legierse
 • Hans Morélis
 • Anneke Thurlings - van der Lingen
 • Joris Vermeulen, Candea College, Duiven