Keurmerk olympiadeschool

7 oktober 2021

Een olympiadekeurmerk voor scholen!

Om te zorgen dat olympiades breed gedragen worden door de hele school en minder afhankelijk zijn van een docent, is het olympiadekeurmerk ontwikkeld. Dit keurmerk geeft scholen de status van Olympiadeschool.

Het keurmerk is een extra aanmoediging voor individuele talentontwikkeling en wil nog meer scholen stimuleren om met nog meer leerlingen mee te doen aan de verschillende olympiades.

Het meedoen aan olympiades geeft leerlingen de gelegenheid om zich extra te verdiepen in het desbetreffende vak en daagt hen uit om hun (latente) talenten uit te dragen.

Om in aanmerking te komen voor het keurmerk Olympiadeschool moet deelname aan olympiades in de school breed gedragen worden. De school vertaalt dit aantoonbaar in randvoorwaarden voor de coördinatie en organisatie van de olympiades. Ook bevordert de school het opnemen van (deelname aan) olympiades in het curriculum.

Visie van een olympiadeschool

Een school kan om verschillende redenen meedoen aan olympiades. Zo kun je als school ervoor kiezen om bij het ene vak te opteren voor een olympiade voor toptalent, terwijl je bij de andere olympiade gaat voor klassikaal meedoen:

Olympiades voor Toptalent: GAAN VOOR GOUD

De daarbij behorende visie van de school:
De school biedt de toptalenten de mogelijkheid om de (inter)nationale uitdaging op het desbetreffende vakgebied aan te gaan. Leerlingen kunnen en mogen excelleren. De competitie met leeftijdgenoten geeft hen niet alleen een vakinhoudelijke boost maar zorgt ook voor positieve zelfwaardering. Je mag trots zijn op het uitblinken in een bepaald bètavak. Elke leerling mag zich in principe voor elke olympiade aanmelden. Aanmelding is niet vrijblijvend, je doet immers mee aan een competitie. Het meedoen aan een olympiade kan dienen als prikkel bij het kiezen van een vervolgstudie.

Olympiades voor allen! MEEDOEN IS BELANGRIJKER DAN...

De daarbij behorende visie van de school:
Het meedoen aan de landelijke olympiades is aanleiding om de verschillende olympiadevakken extra in de spotlights te zetten. Iedereen mag meedoen, het gaat vooral om het plezier, hoewel het natuurlijk een landelijke competitie is en blijft. Wanneer je met de hele school meedoet, zullen ook tot dan onontdekte talenten meer kans hebben om zichtbaar te worden.

Leerlingen kunnen al vanaf de onderbouw gestimuleerd worden om mee te doen aan de (junior)olympiades. Een brede basis in de onderbouw zorgt wellicht voor nog meer enthousiasme in de bovenbouw.


Logo Olympiadeschool_XL