Voor wie is de EOES?

27 maart 2024

De EUSO is een wedstrijd voor bovenbouw havo/vwo-leerlingen met een natuurprofiel. Op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de internationale plaats vindt mag een deelnemer geen zeventien jaar of ouder zijn.

Ook havoleerlingen kunnen met veel succes deelnemen en kans maken op het winnen van een medaille, zeker waneer ze in een team een mix vormen van vwo en havo.

Wat wordt er van je verwacht?

Je ervaart tijdens de EUSO wat het is om een echte natuurwetenschapper te zijn. Het accent ligt volledig op experimenten doen en daarover nadenken in teamverband. Het gaat om science-experimenten, biologie, natuurkunde en scheikunde.
Er wordt verwacht dat je:

  • snel en accuraat informatie kunt verwerken;
  • dat je met apparatuur kunt omgaan, nauwgezet metingen verricht en waarnemingen doet, de waargenomen resultaten rekenkundig en grafisch verwerkt, grafieken interpreteert, conclusies trekt;
  • een experiment evalueert, verbanden legt, nagaat of de onderzoeksvraag beantwoord is en vaststelt of de hypothese al dan niet klopt;
  • samenwerkt op een creatieve manier waarbij gelet wordt op de teamgeest, de organisatie en de taakverdeling.

Je krijgt als team van drie praktische opdrachten. In de inleiding wordt de theoretische achtergrond uitgelegd, en in de rest van de tekst staat beschreven wat jullie gaan doen.
Als je geselecteerd bent voor de internationale krijg je een oefendag op een van de universiteiten aangeboden zodat de kansen voor je team op het winnen van medailles verhoogd worden.