Olympiades

30 januari 2024

Op dit thema tref je informatie aan over de acht olympiades voor havo- en vwo-leerlingen die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden ondersteund. Deze olympiades worden soms ook aangeduid met bèta-olympiades. Er zijn ook nog andere olympiades zoals bijvoorbeeld de sterrenkundeolympiade en filosofieolympiade, maar die komen hier verder niet aan de orde.

Waarom meedoen aan de olympiades?

De olympiades bieden leerlingen de kans om zich in bepaalde onderwerpen te verbreden en te verdiepen. Meedoen aan een olympiade kan onderdeel uit maken van het (persoonlijk) Plan van Toetsing en Afsluiting (PTA). Naar keuze van de leerlingen en de school kan de leerstof opgenomen worden in het basisprogramma of juist als iets extra's aangeboden worden. Op steeds meer scholen maken de olympiades daarom ook structureel deel uit van het schoolcurriculum.

Meedoen aan de olympiades is ook een goede voorbereiding op het school- en centraal examen. Het promoot de betrokken vakken en stimuleert leerlingen zich daarvoor in te zetten. Deelname aan de juniorolympiades kan leerlingen ook helpen bij hun profielkeuze.

Wie mag meedoen aan de olympiades?

Alle havo- en vwo-leerlingen die interesse hebben in aardwetenschappen, informatica, science en wiskunde mogen in principe meedoen aan de olympiades. Voor de meeste olympiades geldt wel een internationaal vastgelegde leeftijdsgrens. Op de volgende pagina's zijn deze per olympiade aangegeven.

Deelname aan de olympiades is gratis, zowel voor leerlingen als voor scholen.

Rol van de docent en technisch onderwijsassistent

Het is belangrijk dat de docent of toa de leerlingen aanmoedigt om mee te doen en laat merken vertrouwen te hebben hun prestaties.

De docent is de contactpersoon en geeft de school c.q. de leerlingen op voor deelname aan een olympiade.

Meedoen aan olympiades is een manier om als school te laten merken dat inzet tonen, presteren en uitblinken gewaardeerd worden.