In het PTA

18 maart 2020

Uit een enquête onder docenten die deelnemen aan een olympiade (N=180) bleek dat een derde van de respondenten het cijfer voor de olympiade meetelt in het PTA.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de prestaties van leerlingen op een olympiade van een cijfer te voorzien, zodat deze kunnen meetellen voor het PTA.

Onderstaande suggesties zijn gebaseerd op de resultaten van de enquête.

Zie ook de PowerPoint presentatie (ppt, 525 kB)

  • Je kunt het cijfer voor de olympiade meetellen als een van de onderdelen van het schoolexamen. Kijk bij "Olympiade als schoolexxamen" voor voorbeelden van het berekenen van cijfers voor olympiades.
  • Je kunt het cijfer voor de olympiade meetellen als bonus op een schoolexamentoets. Kijk bij "Olympiade als bonus"voor voorbeelden van het berekenen van een bonus.

Hiernaast staan een aantal voorbeelden, zoals het door olympiadescholen gebruikt wordt.