Olympiade als bonus

28 januari 2020

Veel docenten tellen het cijfer voor de olympiade niet mee als apart cijfer in het PTA, maar als bonus op een schoolexamentoets. Een aantal voorbeelden:

  1. Alle leerlingen die meedoen aan een olympiade krijgen een bonus (variërend van 0,1-0,3 punt) ongeacht hun score. Leerlingen die een certificaat ontvangen (bij biologie bijvoorbeeld 10% van de deelnemers) krijgen echter een bonus variërend van 0,4-1 punt.
  2. Leerlingen die meedoen aan een olympiade ontvangen een bonus van 0,1-1 punt, afhankelijk van hun score. Deze bonus kan op verschillende manieren worden berekend, enkele voorbeelden:
  • De beste 20% krijgt een bonus van 0,5, de volgende 20% een bonus van 0,4%, enz..
  • 0-25% goed is 0,2 bonus, 25-50% goed is 0,3 bonus, 50-65% goed is 0,4 bonus, 65-80% goed is 0,5 bonus, 80-90% goed is 0,7 bonus en 90-100% goed is 1 punt bonus.
  • Leerlingen met het cijfer 5.5, 5.6, 5.7 krijgen een bonus van 0,1 bij een schoolexamentoets, leerlingen met het cijfer 5.7, 5.8, 5.9 een bonus van 0,2. Leerlingen met een 6.0, 6.1, 6.2 een bonus van 0,3. Leerlingen met een 6,3, 6,4, 6,5 een bonus van 0,4. Leerlingen met een 6,6 of hoger een bonus van 0,5. (cijfer= behaalde score/maximale score * 9 + 1 (of 1,5, 2 of 3 enz.)).
  1. Leerlingen die boven het landelijk gemiddelde scoren krijgen een bonus van 0,2, leerlingen met een percentielscore hoger dan 75% krijgen een bonus van 0,3. Leerlingen die een certificaat krijgen ontvangen een bonus van 0,4 op een schoolexamencijfer.

Een bos gerelateerd aan het niveau van de leerling:

  1. Leerlingen krijgen een bonus waarbij rekening wordt gehouden met hun niveau. Zo krijgt een leerling met een acht op zijn rapport een bonus van een punt als hij 80% scoort van de hoogst behaalde score in het land. Voor elk scorepunt lager krijgt hij een aftrek van 0,1 punt. Een leerling met een 6 op zijn rapport moet voor dezelfde bonus 60% scoren.
  2. De leerling krijgt een cijfer voor zijn prestaties (behaalde score/maximale score * 9 + 1 (of 1,5, 2 of 3 enz.)). Als dit cijfer gelijk is aan of hoger dan het gemiddelde van zijn cijfers tot dat moment, krijgt hij een bonus van 0,5 punt op het laatst behaalde schoolexamencijfer.

Noot 1
De bonus kan zowel gelden voor een schoolexamentoets als voor een praktische opdracht.

Noot 2
Het effect van de bonus wordt groter naarmate het cijfer van het schoolexamen waarvoor de bonus geldt zwaarder meetelt.

Noot 3
Je kunt in de methode van het berekenen van het cijfer uiteraard onderscheid maken tussen havo- en vwo-leerlingen en/of tussen leerlingen van 5 en 6 vwo.

Tip

In het PTA van één van de deelnemende scholen is in alle PTA's vastgelegd dat een docent een bonusopdracht mag geven met een maximale bonus van 0,5 punt (of 1 punt).