Olympiade als schoolexamen

29 september 2021

Het cijfer voor een olympiade als onderdeel van het schoolexamen

Berekening van het cijfer:

  1. Je kunt het cijfer bepalen zonder rekening te houden met prestaties van leerlingen op de eigen school of elders in het land. Je bepaalt het cijfer door de behaalde score te delen door de maximale score en de uitkomst te vermenigvuldigen met negen. Via een zelfgekozen ophoogfactor heb je vervolgens invloed op de hoogte van het uiteindelijke cijfer. De formule luidt dan: behaalde score/maximale score * 9 + 1 (of 1,5, 2 of 3 enz.), waarbij een tien de maximum score is.
  1. Je kunt het cijfer bepalen aan de hand van de gemiddelde scores van je eigen leerlingen. Je koppelt dan de gemiddelde score aan een cijfer, waarbij je, eventueel, rekening houdt met de spreiding van de cijfers (hoe normaler de verdeling, des te meer dit cijfer de zes nadert). In dit voorbeeld is de schoolpopulatie de benchmark. Een dergelijke becijfering ligt mogelijk voor de hand als alle leerlingen van je school verplicht zijn aan de olympiade mee te doen.
  1. Je kunt het cijfer bepalen aan de hand van de gemiddelde landelijke scores. Je koppelt dan de gemiddelde landelijke score aan een cijfer, waarbij je, eventueel, rekening houdt met de spreiding van de cijfers (hoe normaler de verdeling, des te meer dit cijfer de zes nadert). . In dit voorbeeld is de landelijke populatie de benchmark,
  1. Je gaat uit van de hoogste landelijke score en geeft hieraan een cijfer tussen 8-10. De cijfers van je leerlingen worden hiervan afgeleid, waarbij je zelf een ondergrens bepaalt. (bijvoorbeeld een 5 of een 5,5).

Enkele aardige varianten

  • Op één school neemt de docent de door hem behaalde score tot uitgangspunt. Leerlingen die de helft of minder van de score van de docent halen krijgen een 5,5. De overige cijfers worden hiervan afgeleid.
  • Op een andere school kan het cijfer voor de olympiade onderdeel uitmaken van een schoolexamen cijfer. Namelijk in het geval een cijfer bestaande uit 25% olympiade en 75% schoolexamen cijfer hoger uitvalt dan het cijfer voor het schoolexamen zonder olympiade.
  • Het cijfer voor de olympiade wordt verdisconteerd in het cijfer voor de praktische opdracht.

Weging

Ongeveer driekwart van de docenten die de olympiade een plaats hebben gegeven in het PTA telt het cijfer voor de olympiade voor 5-10% mee.