Onderzoeken

7 december 2022

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar het keuzeproces van leermiddelen.

Eindrapport Verkenning proces leermiddelenkeuze

Scholen hebben moeite om overzicht te krijgen in het leermiddelenaanbod op de markt en vinden het lastig om de onderwijsvisie te vertalen naar een leermiddelenbeleid. Daardoor kiezen ze vaak nog voor leermiddelen en nieuwe lesmethoden die hun streven naar maatwerk in de klas niet optimaal ondersteunen.

Leermiddelenonderzoek CLU

Dit rapport beschrijft in twee delen hoe keuzeprocessen voor leermiddelen op basisscholen verlopen en wat de invloed is van het inzetten van drie typen interventies: procesbegeleiding, kennisontwikkeling en hulp in de vorm van tools. De onderzoekers roepen op om meer te investeren in visie en kennis over leermiddelen in schoolteams en om de tools en andere ondersteuning bij het keuzeproces te verbeteren.