Trends

29 november 2022

Het gebruik van leermiddelen is aan trends onderhevig. Er zijn steeds meer methodes digitaal beschikbaar, uitgeverijen werken met het licentie-foliomodel en leraren gebruiken steeds vaker aanvullend leermateriaal. Meer over nieuwe trends vind je op deze pagina.

In de leermiddelenmonitor uit 2017-2018 beschrijven we een aantal recente ontwikkelingen.

Trend 1: Meer digitale methodes, hoe bepaal je wat bij jou en je school past?

Bijna alle uitgeverijen bieden tegenwoordig hun methode ook digitaal aan. Sluit dat wel aan bij jouw manier van lesgeven, je leerlingen, het vak of de visie van jouw school? Samen met het team of de sectie bepaal je de methode. En nu er zoveel digitaal aanbod is, is er dus veel om uit te kiezen.

Trend 2: Opkomst van het licentie-foliomodel, oftewel Lifo-model, wat zijn de voor- en nadelen?

Het LiFo-model is een andere manier van het aanbieden en prijzen van leermiddelen. Leerlingen krijgen met één licentie toegang tot de gehele digitale methode, voor alle leerjaren en onderwijsniveaus. Ook kan je school foliomateriaal kopen. Je krijgt een geïntegreerd leer-werkboek (papier), waarin de leerlingen kunnen schrijven.
Meer informatie over de voor- en nadelen van dit model vind je op Het LiFo-model: een nieuw aanbod voor leermateriaal (kennisnet.nl).

Trend 3: Aanvullend leermateriaal wordt steeds meer gebruikt, wat zijn de aandachtspunten?

Jacques geeft al jaren les aan groep 6, 7 of 8, maar hij merkt dat een deel van de geschiedenismethode wat hem betreft niet aansluit bij zijn leerlingen. Bepaalde onderwerpen blijven niet hangen bij de leerlingen. Hij wil het op een andere manier gaan doen.

De laatste tien jaar werken steeds meer leraren met aanvullend (digitaal) leermateriaal, omdat de behoeften van leerlingen uiteenlopen. Er zijn ook steeds meer platforms waar digitaal aanvullend leermateriaal met elkaar gedeeld wordt. Bijna alle leraren staan positief tegenover aanvullende leermiddelen, zie het onderzoek van Janssen uit 2021. Ze verwachten dat ze aanvullende leermiddelen in de toekomst vaker gaan gebruiken. Maar hoe vind je het juiste materiaal? Sluit het materiaal wel aan bij de visie van je school? Wat mag je als leraar doen met het materiaal van anderen? Wil je aan de slag met aanvullend materiaal, dan is het goed om je eerst in te lezen en keuzes te maken. Waar moet het materiaal aan voldoen? Deel je je materiaal met anderen?
Meer informatie: Leraar 24, Kennisnet