Trends

13 november 2023

Het gebruik van leermiddelen is aan trends onderhevig. Er zijn steeds meer methodes digitaal beschikbaar, uitgeverijen werken met het licentie-foliomodel en leraren gebruiken steeds vaker aanvullend leermateriaal. Meer over nieuwe trends vind je op deze pagina.

Trend 1: Kwaliteit van leermiddelen

Recentelijk is in Nederland, ook in het landelijke nieuws, veel discussie over leermiddelen. Het is duidelijk dat de kwaliteit van leermiddelen en de mogelijkheden die leermiddelen bieden, om kwalitatief goed onderwijs te geven aan leerlingen, ter discussie staan. Naar aanleiding van deze discussie zijn de websites wehebbenhetoverleermiddelen.nl en wemoetenhethebbenoverleermiddelen.nl opgezet. De eerste website geeft een tijdlijn van de leermiddelendiscussie met verschillende berichten van experts, uit de media, van de overheid en van andere betrokken instanties. De tweede website wil een open gesprek mogelijk maken met alle partijen die te maken hebben met leermiddelen. Ze hebben als doel om afspraken te maken met alle betrokkenen om te zorgen dat lerarenteams op ieder moment kunnen werken met kwalitatief hoogwaardige leermiddelen die aansluiten bij de behoeften van leraren en leerlingen en flexibel inzetbaar zijn voor een eerlijke prijs. Het gesprek dat deze tweede website faciliteerde, heeft inmiddels een groeiend collectief opgeleverd van onderwijsteams en leermiddelenmakers. Zij werken samen met Education Warehouse aan het eerder genoemde doel, onder de noemer ‘Onze leermiddelen’.

Trend 2: Meer digitale methodes, hoe bepaal je wat bij jou en je school past?

Bijna alle uitgeverijen bieden tegenwoordig hun methode ook digitaal aan. Sluit dat wel aan bij jouw manier van lesgeven, je leerlingen, het vak of de visie van jouw school? Samen met het team of de sectie bepaal je de methode. En nu er zoveel digitaal aanbod is, is er dus veel om uit te kiezen.

Trend 3: Opkomst van het licentie-foliomodel, oftewel Lifo-model, wat zijn de voor- en nadelen?

Het LiFo-model is een andere manier van het aanbieden en prijzen van leermiddelen. Leerlingen krijgen met één licentie toegang tot de gehele digitale methode, voor alle leerjaren en onderwijsniveaus. Ook kan je school foliomateriaal kopen. Je krijgt een geïntegreerd leer-werkboek (papier), waarin de leerlingen kunnen schrijven.
Meer informatie over de voor- en nadelen van dit model vind je op Het LiFo-model: een nieuw aanbod voor leermateriaal (kennisnet.nl).

Trend 4: Aanvullend leermateriaal wordt steeds meer gebruikt, wat zijn de aandachtspunten?

De laatste tien jaar werken steeds meer leraren met aanvullend (digitaal) leermateriaal, omdat de behoeften van leerlingen uiteenlopen. Er zijn ook steeds meer platforms waar digitaal aanvullend leermateriaal met elkaar gedeeld wordt. Bijna alle leraren staan positief tegenover aanvullende leermiddelen, zie het onderzoek van Janssen uit 2021. Ze verwachten dat ze aanvullende leermiddelen in de toekomst vaker gaan gebruiken. Maar hoe vind je het juiste materiaal? Sluit het materiaal wel aan bij de visie van je school? Wat mag je als leraar doen met het materiaal van anderen? Wil je aan de slag met aanvullend materiaal, dan is het goed om je eerst in te lezen en keuzes te maken. Waar moet het materiaal aan voldoen? Deel je je materiaal met anderen?
Meer informatie: Leraar 24, Kennisnet

Ook in de leermiddelenmonitor uit 2017-2018 beschrijven we een aantal recente ontwikkelingen.