Keuzeproces

29 november 2022

Als je in het onderwijs werkzaam bent (geweest), heb je het vast al wel eens meegemaakt: het keuzeproces voor een nieuwe methode of andere leermiddelen.

Soms was het nodig omdat de oude methode niet meer actueel bleek te zijn, of omdat het niet meer aansloot bij de visie van je school. Misschien werd zelfs overwogen om geen methode meer te kiezen, maar wat dan wel? Welke stappen ga je ondernemen, welke criteria spelen een rol? Wie betrek je erbij? Sluit de methode aan bij de (nieuwe) wettelijk gestelde doelen van een vak of leergebied? Hoe maak je een weloverwogen keuze uit het totale aanbod?

Deze themapagina geeft een overzicht van hulpmiddelen bij het keuzeproces, manieren om methoden te vergelijken en informatie over onderzoeken naar het leermiddelenkeuzeproces.