Hulpmiddelen

25 maart 2024

Om je te helpen bij het kiezen van leermiddelen, zijn er verschillende hulpmiddelen.

Stappenplan voor het kiezen van nieuwe (digitale) leermiddelen

In dit Stappenplan voor het kiezen van nieuwe (digitale) leermiddelen (Kennisnet) lees je hoe je tot een doordachte projectmatige aanpak en keuze van nieuwe leermiddelen kunt komen.
Daarbij is ook het vaststellen van de criteria waarop je het leermiddel wil kiezen van belang. Daarvoor is de tool Keuzehulp leermiddelcriteria ontwikkeld. De Handleiding keuzehulp leermiddelcriteria helpt je bij het werken met deze tool.

Stappenplannen uitgeverijen

Uitgeverijen ondersteunen je keuze van leermiddelen met stappenplannen, criterialijsten en webinars, zoals bijvoorbeeld:

Kwaliteitscriteria CLU

Wil je weten wat de kwaliteit is van een leermiddel en of het een effectief leerproces ondersteunt? Gebruik dan het MILK-MeetInstrument LeermiddelenKwaliteit van het CLU- Leermiddelen Adviescentrum. Het bestaat uit 200 criteria. De MILK-light-versie bevat 50 criteria en geeft je snel een globaal beeld.
Op de website van het CLU staan uitgebreide blogs over de vraag: hoe kies je een methode?

Kwaliteitskader Vlaanderen

In Vlaanderen ontwikkelden wetenschappers van het ExpertiseCentrum voor Effectief Leren (ExCEL) van de Thomas More Hogeschool een kader om de didactische kwaliteit van leermiddelen te analyseren.
Centraal staat het kwaliteitskader dat uit veertien kwaliteitscriteria bestaat, zoals ‘het leermiddel verbindt nieuwe leerstof met relevante voorkennis bij leerlingen’ of ‘het leermiddel maakt abstracte begrippen concreet’. Bij elk criterium staat waarom het belangrijk en relevant is. Het kwaliteitskader wordt vergezeld door een handleiding
Ook ontwikkelde ExCEL kwaliteitskaarten om het gesprek rond leermiddelen in vaksecties of schoolteams te stimuleren en inhoudelijk te maken.
Of beluister De Wijze Lessen Podcast. Deze bestaat uit veertien afleveringen waarin telkens één specifieke bouwsteen, om lessen beter en effectiever te maken, wordt besproken.

Bellens, K., Byls, H., Van Assche, J., Kirschner, P. A., & Verachtert, P. (2022). Wijze Lessen voor het ontwikkelen, kiezen en gebruiken van leermiddelen in het leerplichtonderwijs. Thomas More Hogeschool.