Vakportaal beroepsgerichte vakken

17 november 2023

De inhoud van je vak doet er toe. Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van de beroepsgerichte vakken, dan ben je hier aan het goede adres. Je vindt op deze site informatie over leerplankundige ontwikkelingen voor met name het vmbo en krijgt zicht op de relevantie van deze ontwikkelingen. Publicaties, websites, onderzoeken, nieuws en aankondigingen zijn op deze website snel en makkelijk toegankelijk.

beroepsgerichte vakken

Klik door naar de verschillende sectoren om te zien welke thema's er spelen. Je vindt hier bijvoorbeeld relevante publicaties en leestips.

thema's

talentontwikkeling in het vmbo

Steeds meer scholen zoeken naar manieren om leerlingen te ondersteunen om ergens goed in te worden. SLO helpt scholen om hiervoor een goede vorm te vinden.

monitoring beroepsgerichte vakken

SLO evalueert de invoering van deze vernieuwing in opdracht van het Ministerie van OCW. De vragen die we graag willen beantwoorden zijn: hoe verloopt de invoering? Wat betekent de vernieuwing voor docenten en leerlingen?

doorstroom vmbo - mbo

SLO ondersteunt bij het ontwikkelen van leerplankaders voor doorlopende leerlijnen in de beroepskolom. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de experimenten, het Vakcollege of doorlopende leerlijnen die scholen ontwikkelen in samenwerking met het mbo.

thema-beroepsgericht-EO

Actualisatie beroepsgericht vak E&O

Vanaf schooljaar 2024-2025 starten alle vmbo-scholen, die het beroepsgerichte vak Economie en Ondernemen (E&O) aanbieden met een vernieuwde versie van het examenprogramma.