Aan de slag

19 maart 2024

Voor het verder ontwikkelen van je onderwijs biedt SLO hulpmiddelen om individueel of met je team aan de slag te gaan. De hulpmiddelen op deze pagina zijn leergebied-overstijgend en kun je voor iedere vernieuwing in je onderwijs inzetten.

Analyseren van je onderwijs

Kennisclip

Door het beantwoorden van negen vragen krijg je een beeld van de samenhang in je curriculum.

curriculair spinnenweb

Teamgids

In drie bijeenkomsten evalueer je met je team je eigen onderwijspraktijk. Zo kom je tot gezamenlijke uitgangspunten voor de ontwikkeling van je onderwijs.

teamgids-curriculumanalyse

Infokaart

Je wilt in je school samen een verandering doorvoeren. Hoe begin je en wat zijn je vervolgstappen?

Infokaart probleemanalyse

Doelen in het onderwijs

Infokaart

Informatie over wettelijke kerndoelen en eindtermen met voorbeeldmatig uitgewerkte tussendoelen.

Teamgids

In drie bijeenkomsten verdiep je je in het verhelderen van verwachtingen en leerdoelen binnen formatief evalueren.

Infokaart

Informatie over hoe je samen met leerlingen aan leerdoelen werkt.

Evalueren van je onderwijs

Evaluatie-
matchboard

Met het evaluatiematchboard evalueer je materiaal van je eerste idee tot een uitgewerkt product.

Wil je de vakoverstijgende hulpmiddelen gebruiken bij de invulling van een specifiek leergebied, zoek dan naar dat leergebied.

zie ook