Teamgidsen

1 maart 2024

Wil je richting geven aan onderwijsontwikkeling met jouw team?

Met een Teamgids kun je als team zelfstandig stappen zetten richting je ambities. In een aantal teambijeenkomsten verken je een onderwerp, voer je samen de dialoog en kom je tot gezamenlijke uitgangspunten.

Waarom zou je een Teamgids gebruiken?

  • Het is praktisch en je kunt meteen aan de slag. Volg de agenda en je hebt je handen vrij om samen na te denken over je curriculum.
  • Tussen bijeenkomsten door onderzoek je iets in je eigen praktijk of probeer je iets uit.
  • De inhoudelijk input verrijkt het gesprek en zorgt voor beter onderbouwde keuzes.
  • Je hebt geen externe partij nodig (kan wel). Een van de collega's is de agendabewaker en voert de agenda met het team uit.

Mijn collega’s vonden het heel prettig: stapsgewijs, in kleine stapjes, niet over dingen heen fladderen, iedereen wordt bevraagd en gehoord.

Wat doet de agendabewaker?

De agendabewaker plant de bijeenkomsten, verzorgt de benodigde materialen en zorgt dat alles wat op de agenda staat daadwerkelijk gebeurt.

Teamgidsen

Pilots teamgidsen basisvaardigheden

Wil je met je team je taal- of rekenen-wiskundeonderwijs verbeteren op basis van een duidelijke visie? Zet dan de Teamgids basisvaardigheden taal of rekenen en wiskunde in en kijk met je team hoe je een verbeterslag kunt maken. In drie bijeenkomsten kom je tot concrete voorstellen om direct met je leerlingen in de praktijk mee aan de slag te gaan. Laat je inspireren door de rijke inhoud en werk samen op basis van gedeelde ideeën van je team, planmatig en onderbouwd. Met deze werkwijze geef je invulling aan de nieuwe standaard Basisvaardigheden (OP0) van de inspectie. We willen de teamgidsen doorontwikkelen en horen graag jouw ervaring hiermee. Laat het ons weten door een mail te sturen aan Evelien Middendorp (e.middendorp@slo.nl)