Bewezen effectieve schrijfdidactiek

6 december 2022

Leerlingen leren uiteenlopende teksten schrijven en doorlopen daarbij de verschillende fasen van het schrijfproces. De didactiek richt zich op functionele, communicatieve schrijftaken, procesgerichte schrijfinstructie, scaffolding, werken vanuit genres en samen schrijven.

Hieronder vind je concrete handreikingen om de schrijfvaardigheden te versterken.

Onderwijskennis | Schrijfonderwijs
Wat is bekend over schrijfonderwijs? Hier vind je zeven aanbevelingen om het schrijfonderwijs effectiever en aantrekkelijker te maken.

po

Kenmerken van effectief schrijfonderwijs
In dit onderzoeksrapport lees je wat de kenmerken zijn van effectief schrijfonderwijs op de basisschool.

Leren schrijven met peer response en instructie in genrekennis 
Wil je aan de slag met procesgericht schrijfonderwijs? Met deze lessenseries kun je de schrijfvaardigheid van je leerlingen in de midden- en bovenbouw (4-8) van het basisonderwijs versterken.

Handreiking voor schrijfonderwijs (po)
Deze praktische handreiking voor schrijfonderwijs is bedoeld voor leraren van de midden- en bovenbouw van het (speciaal) basisonderwijs. De handreiking wil een impuls geven aan de inbedding van het schrijfonderwijs in het taalbeleid van de school.

Reflectiewijzer Schrijfonderwijs
Deze reflectiewijzer, in de vorm van een waaier, is voor alle scholen voor (speciaal) basisonderwijs in Nederland. Het instrument helpt schoolteams om in gesprek te gaan over het schrijfonderwijs op school.

vo

Lesvoorbeelden geïntegreerd lees- en schrijfonderwijs
Op zoek naar inspirerende voorbeeldlessen waarin zowel aan schrijf- als leesvaardigheid gewerkt wordt? In deze lessen staan verschillende tekstgenres centraal, zoals een verslag, beschrijving en betoog. Er zijn lessen uitgewerkt voor verschillende leerjaren (brugklas t/m vwo 5).

Special: Schrijfonderwijs en toetsing bij Engels en Nederlands
Een brochure met de belangrijkste tips, recente onderzoeken en voorbeelden van effectief schrijfonderwijs bij Nederlands en Engels. Ook vind je er bruikbare beoordelingsmodellen.