Bewezen effectieve didactiek mondelinge taalvaardigheid

6 december 2022

Leerlingen leren effectief en sociaal met elkaar communiceren. Ze leren hoe ze zich moeten opstellen in een gesprek, zich goed uitdrukken, presentaties houden, luisteren naar presentaties en reflecteren op de vorm en mogelijkheden van taal en communicatie.

Hieronder vind je concrete handvatten en praktische tips om je taalonderwijs in mondelinge taal vorm te geven.

Onderwijskennis | Mondeling taalonderwijs: vier aanbevelingen voor de leraar
Wil je weten hoe je doelgericht aandacht besteedt aan mondelinge taalontwikkeling? In dit overzicht lees je wat we weten uit onderzoek. Ook vind je er vier aanbevelingen voor de leraar.

po

Reflectiewijzer Mondelinge taalvaardigheid | Peil.onderwijs | Inspectie van het onderwijs
Dit instrument helpt schoolteams om in gesprek te gaan over het mondelinge taalonderwijs op school. Aspecten die aan bod komen zijn onder andere: leerstofaanbod, didactische competenties van leraren en zicht op ontwikkeling.

Reflectiewijzer Mondelinge taalvaardigheid s(b)o
Dit instrument helpt schoolteams om in gesprek te gaan over mondelinge taalvaardigheid. De reflectiewijzer voor het s(b)o is een aangepaste en aangevulde versie van de reflectiewijzer voor het basisonderwijs.

Passende perspectieven: Mondeling op maat
Met dit instrument kun je doelgericht werken aan de mondelinge taalvaardigheid van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het (speciaal) (basis) onderwijs.

Artikel Taaldenkgesprekken en wereldoriëntatie 
Taaldenkgesprekken zijn bij uitstek geschikt om gespreksvaardigheden te vergroten. Leerlingen bouwen daarin met elkaar en de leraar nieuwe kennis op en ontwikkelen hun taal- én denkvaardigheid. In dit artikel lees je hoe je taaldenkgesprekken organiseert in je klas tijdens zaakvaklessen.

Werken aan gesprekken voeren en spreken (po)
Twee handreikingen om het domein Mondelinge taalvaardigheid in de bovenbouw een impuls te geven. Beide beschrijven kant-en-klare lessen rondom gesprekken en spreken.

vo

Mondelinge taalvaardigheid: van ondergeschoven kindje naar motiverend onderdeel van het curriculum
Presenteren, debatteren, meningen uitwisselen in gesprekken: stuk voor stuk belangrijke vaardigheden om mee te kunnen komen in het onderwijs en in de samenleving. In dit artikel lees je hoe docenten van het Calvijn College in Goes inzetten op een stevige doorlopende leerlijn mondelinge taalvaardigheid in het voortgezet onderwijs.