Scholen die bekend zijn bij DUO

18 augustus 2021

Deze scholen hebben reeds ervaring met staatsexamens opgedaan. In een eerder jaar hebben deze scholen een code of registratie van DUO Groningen ontvangen. In september voorafgaand aan het volgende examenjaar stuurt DUO een formulier toe. De scholen zijn met hun examenlocaties bekend bij DUO. Een aantal belangrijke aspecten:
 • Vóór 1 december melden de scholen hun kandidaten aan.
 • Per kandidaat worden bijzonderheden ten behoeve van de examinering opgevraagd.
  Voor de leerlingen van cluster 1 en 2 zijn de wettelijke persoonlijke omstandigheden van toepassing zoals: opgaven in braille, opgaven op cd-rom en verlenging van de examentijd, en inzet van een doventolk.
  Er kunnen aanpassingen plaatsvinden in de wijze van examineren gericht op de specifieke doelgroep. Examinatoren voor leerlingen met een auditieve beperking bijvoorbeeld hebben die kennis en vaardigheden die nodig zijn om deze doelgroep te bevragen. 
  Aan de inhoud van het examen wordt, nogmaals, niet getornd.
 • Met deze bijzonderheden wordt tijdens de schriftelijke en mondelinge examens rekening gehouden. De examenkandidaat wordt zoveel mogelijk vanwege eventuele individuele beperkingen voorzien van een specifiek instrumentarium.
 • Indien er gebruik gemaakt gaat worden van zeer bijzondere hulpmiddelen dan zal de school en/of de kandidaat vanuit de verantwoordelijkheid van het College voor Examens (CVE te Utrecht) – kernteam staatsexamens vo, worden bezocht. Tijdens dat bezoek wordt beoordeeld in hoeverre de benodigde en noodzakelijke hulpmiddelen niet het niveau en de inhoud van het examen beïnvloeden.
 • Vóór 1 april vindt door DUO Groningen terugkoppeling plaats over de verleende toestemming ten aanzien van de aangevraagde hulpmiddelen. Het gaat daarbij ook over de bijzondere organisatie rondom verlengingen, visuele hulpmiddelen, audioversterking, tolken, leeshulpen, braille et cetera.

Bij het gebruik van zeer bijzondere hulpmiddelen geldt dat de school verzoekt iets in te zetten dat in het regulier onderwijs niet zou zijn toegestaan. Daarbij geldt dat de school een verzoek indient en dat de commissie voor examens honoreert.