Beoordeling en becijfering

15 februari 2023

Wat betreft de beoordeling van het examenwerk en de becijfering is er evenzeer een specifieke staatsexamenregeling. Immers, het reguliere schoolexamen in de vorm van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is door het college-examen ondervangen.
  • In de beoordeling van het Centraal examen geldt het correctievoorschrift zoals aangereikt door het CEVO.
  • De daarbij opgestelde en behorende cesuur wordt ten behoeve van de becijfering gebruikt.
  • Het eindcijfer voor het betreffende vak is het gemiddelde van het behaalde cijfer voor het Centraal examen en het behaalde cijfer voor het college-examen.

Om er voor te zorgen dat er sprake is van gelijke kwaliteit tussen schoolexamen en college-examens is het wenselijk dat vso-scholen programma's van toetsing en afsluiting (PTA's) hanteren die gebaseerd zijn op de examenprogramma's van het voortgezet onderwijs (www.examenblad.nl). Het opstellen van een PTA kost veel tijd.