Deelname


De aanmelding voor het staatsexamen dient voor 1 januari bij DUO Groningen van het betreffende examenjaar te gebeuren. Daarbij is een aantal routes mogelijk:
  • Individuele aanmelding.
    Op de website van DUO Groningen kan men kennis nemen van de vakinformatie en van andere belangrijke zaken.

  • Via de school (vso-scholen of scholen zonder examenlicentie).

Er is sprake van een digitale aanmelding per leerling. Voor de school is het van belang deze digitale aanmelding secuur te begeleiden. Daarnaast is het van belang dat de school uiterst secuur toeziet op de respons van DUO.