Staatexamens

8 juli 2024

Leerlingen die worden toegeleid naar een vervolgopleiding krijgen onderwijs in het uitstroom-profiel vervolgonderwijs. In dit uitstroomprofiel worden leerlingen opgeleid om een diploma te halen in één van de leerwegen in het vmbo of in het havo of vwo.

Dit diploma hebben de leerlingen nodig om tot een vervolgopleiding te worden toegelaten. We hebben het dan over een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs.

Examinering van vso-leerlingen kan op drie verschillende manieren worden geregeld:

  • De vso-school is een aangewezen school. Dit betekent dat de vso-school zelf mag examineren en diploma's uitreiken.
  • De vso-school brengt haar leerlingen tot diplomering (mavo, havo of vwo) via de regeling staatexamens.
  • De vso-school brengt haar leerlingen tot diplomering door middel van de extraneusregeling waarbij de leerling wordt ingeschreven in het vo (vmbo, mavo, havo of vwo) of in het vavo (mavo, havo of vwo).