Diplomering

20 maart 2023

In de wet Kwaliteit (voortgezet) speciaal onderwijs wordt de taak van het voortgezet speciaal onderwijs geregeld en dat is: leerlingen toe leiden naar een volgende fase in hun leven. Dat kan zijn: toeleiding naar een vervolgopleiding, naar de arbeidsmarkt of naar een dagactiviteiten-centrum.

Leerlingen die worden toe geleid naar een vervolgopleiding krijgen onderwijs in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. In dit uitstroomprofiel worden leerlingen opgeleid om een diploma te halen in één van de leerwegen in het vmbo of in het havo of vwo. Dit diploma hebben de leerlingen nodig om tot een vervolgopleiding te worden toegelaten. We hebben het dan over een vervolgopleiding in het mbo, het hbo en in het wo.

Examinering van vso-leerlingen kan op drie verschillende manieren worden geregeld

  • De vso-school is een aangewezen school. Dit betekent dat de vso school zelf mag examineren en diploma's uitreiken.
  • De vso-school brengt haar leerlingen tot diplomering via de regeling staatexamens.
  • De vso-school brengt leerlingen tot diplomering door middel van de extraneusregeling waarbij de leerling wordt ingeschreven in het vo of in het vavo.

toon meer

Sector