Nieuwe scholen


Indien de school nog niet eerder bij de staatsexamens betrokken is geweest, zal de school zich uiterlijk vóór 15 oktober voorafgaand aan het betreffende examenjaar moeten aanmelden.

Vervolgens krijgt de school bezoek vanuit het College voor Examens (CVE te Utrecht) – kernteam staatsexamens vo. Parallel daaraan, een vorm van kennismaking en toetsing van de mogelijkheden voor het afnemen van de examens op de betreffende locatie en het uitspreken van wederzijdse verwachtingen, wordt de school geregistreerd. De registratie van de "vragende" school wordt in principe altijd uitgevoerd. De codering is uniek. Soms werken verschillende scholen samen binnen één examenlocatie. Na registratie gaat de aanmelding zoals hierboven onder "bestaande scholen" is beschreven.
Bij het gesprek met het College voor Examens wordt er in de regel ook praktische informatie gewisseld. Het is dus zaak helder te hebben wat men wil vertellen over de school en de leerlingen en hun bijzonderheden.