Inhoud en organisatie


Voor elk algemeen vak op vmbo-, havo en vwo-niveau kan staatsexamen worden afgelegd. Het staatsexamen bestaat uit twee onderdelen:

  1. Een centraal (schriftelijk) examen (CE)
    Het CE is identiek aan het centrale examen van de reguliere scholen. De examens worden op dezelfde tijden afgenomen. De individuele kandidaat kan zijn voorkeur voor een locatie kenbaar maken. Op veel scholen komt een staatsexamencommissie de examens afnemen op de betreffende locatie
  2. Een college –examen (CIE)
    Het college-examen is te vergelijken met de schoolexamens in het reguliere onderwijs. Het bestaat uit een mondeling examen, soms aangevuld met een schriftelijk college-examen. Dat laatste kan een schrijfvaardigheid zijn bij talen of bijvoorbeeld een praktisch examen bij het examen tekenen of handvaardigheid.

Het schoolexamen wordt gedurende een periode van twee jaar in onderdelen afgenomen. Het college-examen daarentegen wordt tijdens het examenjaar verdeeld over een of twee meetmomenten afgenomen. Daarnaast wordt het college-examen door een 'vreemde' afgenomen in tegenstelling tot het schoolexamen dat door eigen leerkrachten wordt afgenomen. In incidentele gevallen kan het wenselijk zijn om de examinator van het staatsexamen vooraf kennis te laten maken met de kandidaten.

Tip!

Er bestaan uitgebreide tips met betrekking tot inhoud en organisatie van het staatsexamen.

  • Tips voor de organisatie van het staatsexamen.