rekenen-wiskunde vmbo

10 mei 2021

thema's

toekomstbestendig reken/wiskundeonderwijs

Wil je snel een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en knelpunten in het curriculum van rekenen en wiskunde? Onze trendanalyses bieden dat overzicht.

verschillen in leerbehoeften

Dit thema gaat over hoe je bij Rekenen & Wiskunde om kan gaan met verschillen in leerbehoeften van je leerlingen.

aansluiting

Leerlingen krijgen in hun schoolloopbaan te maken met verschillende overgangsmomenten. Hier kun je lezen over deze aansluitingsproblematiek.

formatief evalueren

Hoe kun je formatief evalueren toepassen in het leergebied Rekenen & Wiskunde? Hoe houd je zicht op wat leerlingen leren en hoe goed ze leerinhoud beheersen? En wat kun je doen om dat te verbeteren?

leestips