Domeinbeschrijving rekenen en wiskunde onderbouw vo


Domeinbeschrijving ten behoeve van peilingsonderzoek
7 december 2021

Om een beeld te krijgen van de kennis en vaardigheden van leerlingen aan het einde van leerjaar 2 bij rekenen en wiskunde, voert de Inspectie van het Onderwijs in 2023 een peilingsonderzoek uit. Deze domeinbeschrijving vormt de basis voor dit geplande peilingsonderzoek. In deze domeinbeschrijving is opgenomen wat de wettelijke eisen zijn voor de inhoud van het vak rekenen en wiskunde en wat bekend is over de stand van zaken van dit domein.


jaar van uitgave: 2021

Sjoers, S., en Schmidt, V. (2021). Rekenen en wiskunde onderbouw vo. Domeinbeschrijving ten behoeve van peilingsonderzoek. Amersfoort, SLO.


toon meer