Aansluiting

14 december 2023

Leerlingen krijgen in hun schoolloopbaan te maken met verschillende overgangsmomenten, van primair naar voortgezet onderwijs, van onderbouw naar bovenbouw en van het voortgezet onderwijs naar het vervolgonderwijs. Sommige leerlingen ervaren problemen bij deze overgangsmomenten. Hier kun je lezen over deze aansluitingsproblematiek.

Aansluitingsproblemen

De overgang van de ene schoolsoort naar een andere verloopt niet altijd probleemloos. Leerlingen krijgen te maken met nieuwe leraren, een andere school, een andere onderwijscultuur, enzovoorts. Ook krijgen ze nieuwe vakken. Het is verstandig om de ontstaansgronden van aansluitingsproblemen uit elkaar te houden.

  • Soms ontstaan ze door het onderwijsstelsel. Als je zonder examen te hebben gedaan in wiskunde kunt instromen bij een opleiding die wiskunde als voorkennis veronderstelt, is er sprake van een stelselprobleem.
  • Het kan ook zijn dat er aansluitingsproblemen uit het curriculum voortkomen. In het curriculum van een vooropleiding ontbreekt iets dat voor een vervolgopleiding noodzakelijk is. Of subtieler, in een vooropleiding leren leerlingen een onderwerp op een lager niveau dan de vervolgopleiding van hen verwacht.
  • Ten slotte kunnen aansluitingsproblemen zich bij individuele leerlingen voordoen. Ze hebben iets wel op de vooropleiding gehad, maar zijn het op de vervolgopleiding alweer vergeten of ze hebben de leerstof op de vooropleiding nooit goed begrepen.

Wat kun je aan aansluitingsproblemen doen?

Aansluitingsproblemen wijten aan de vooropleiding is verleidelijk, maar roept alleen maar weerstand op. Je kunt het beste onderzoeken waar die aansluitingsproblemen vandaan komen. Dat is niet altijd eenvoudig. Soms lijkt het of leerlingen op de vooropleiding iets niet gehad hebben, maar blijkt de meerderheid van je leerlingen het te zijn vergeten of het nooit goed begrepen te hebben. Herhalen van deze stof is dan een mogelijkheid. Verder kun je kijken naar hoe goed leerlingen iets kunnen. Stel bijvoorbeeld dat je wilt dat je leerlingen procentberekeningen met een factor doen, maar dat ze op hun vooropleiding geleerd hebben bij berekeningen met procenten altijd terug te rekenen naar 1%. Het helpt niet om tegen je leerlingen te zeggen dat ze het fout geleerd hebben en dat ze het voortaan op jouw manier moeten doen. Het helpt wel als je leerlingen duidelijk maakt hoe jouw manier verband houdt met de manier die ze op vooropleiding geleerd hebben.

Verder lezen

SLO kent de website Leerplan in Beeld. Op deze website is het leergebied Rekenen & Wiskunde opgedeeld in een aantal domeinen, subdomeinen en inhouden en zijn alle kerndoelen en eindtermen uit primair en voortgezet onderwijs hierop ingedeeld. Je kunt op deze website ook leerdoelkaarten bekijken. Op deze kaarten staat in principe dezelfde informatie. Er zijn ook leerdoelkaarten ontwikkeld voor scholen waar leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar op zitten. Op deze Tienerscholen wordt vooral gewerkt aan verbetering van de aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs. Voor de aansluiting van vmbo-gl en -tl naar mbo en havo bestaat er de themapagina Doorstroom vmbo. Er is ook een lespakket voor deze aansluiting beschikbaar. Bij Geselecteerde documenten vind je een paar publicaties over enkele aansluitingsproblemen.

geselecteerde documenten

contactpersoon

Suzanne Sjoers 270