Formatieve evaluatie door middel van concept checks


Het opsporen van en reageren op misconcepties bij leerlingen
27 mei 2019

Tijdens het leerproces in de klas is volop interactie tussen docent en leerlingen. De docent ontdekt onjuiste antwoorden van zijn leerlingen en reageert daarop. Toch blijven veel problemen verborgen tot het moment dat de summatieve toets wordt afgenomen. Dat is jammer, want er zijn veel mogelijkheden om gedurende de les in enkele minuten begrips- en andere leerproblemen op te sporen én er onmiddellijk en adequaat op te reageren. In deze publicatie wordt aan de hand van concrete voorbeelden getoond hoe docenten misconcepties van leerlingen snel kunnen signaleren aan de hand van concept checks.


auteur extern: Berg, Ed van den
jaar van uitgave: 2019

Berg, E. van den (2019). Formatieve evaluatie door middel van concept checks: Het opsporen van en reageren op misconcepties bij leerlingen. Enschede: SLO.