Formatief evalueren rekenen & wiskunde

14 december 2023

Hier kun je lezen over hoe je formatief evalueren kunt toepassen in het leergebied rekenen & wiskunde. Hoe houd je zicht op wat leerlingen leren en hoe goed ze leerinhoud (niet alleen leerstof, maar ook denk- en werkwijzen of wiskundige denkactiviteiten) beheersen? En wat kun je doen om dat te verbeteren?

Wat is formatief evalueren?

Formatief evalueren is een manier hoe je onderwijs vormgeeft. De basisgedachte is dat je leerdoelen formuleert en dat je daarbij bedenkt hoe je kunt uitdrukken hoe goed een leerling een leerdoel beheerst. Dat noemen we de succescriteria bij een leerdoel. Vervolgens breng je de mate van beheersing van dit leerdoel bij elk van de leerlingen in kaart, bijvoorbeeld door middel van een diagnostische toets. Je kunt ook andere manieren bedenken of de leerlingen zelf laten bepalen hoe goed ze een leerdoel beheersen. Ten slotte geef je elk van de leerlingen aanwijzingen hoe zij leerdoelen beter kunnen leren beheersen. Ook hier kun je de leerlingen een meer actieve rol geven. Op de themapagina Formatief evalueren kun je hier meer over lezen.

Kun je formatief evalueren ook bij Rekenen & Wiskunde toepassen?

Dat is zeker mogelijk. Van belang is dat je leerdoelen en bijbehorende succescriteria kunt formuleren. Dat kan zowel bij leerdoelen die over leerstof gaan als bij leerdoelen die over denk- en werkwijzen gaan. Je kunt de mate van beheersing van een bepaald leerdoel afmeten aan hoe goed een product van een leerling aan de vereisten voldoet. Denk bijvoorbeeld aan het tekenen van een grafiek of een meetkundige tekening. Maar ook hoe goed een leerling de stappen van een bepaalde reken- of wiskundeprocedure uitvoert of welk niveau van denken of handelen een leerling bij een bepaald leerdoel bereikt heeft. Voor het voortgezet onderwijs kun je op deze themapagina hierover meer lezen en bekijken. Voorbeelden van formatief evalueren bij rekenen in het primair onderwijs kun je vinden in de onderstaande publicatie.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

contactpersoon

Marc van Zanten 270

agenda

nieuws