biologie vmbo

10 mei 2021

thema's

trends in vaardigheden

Op het gebied van vaardigheden zijn enkele trends aan te wijzen, zoals de groeiende aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden en aandacht voor modelleren in het natuurwetenschappelijke onderwijs.

formatieve toetsing

Formatieve toetsing is een verzamelterm voor toetsingsinstrumenten, activiteiten en procedures die gebruikt kunnen worden om het leerproces van leerlingen te ondersteunen.

duurzame ontwikkeling

Een thema dat in verschillende niveaus van de samenleving tot uiting komt. Ook het onderwijs draagt bij aan het krijgen van inzicht in mogelijkheden en grenzen van deze ontwikkeling.

gezondheid als vakoverstijgend thema

Iedereen is dagelijks, bewust of onbewust, bezig met gezondheid. Het leven zit vol met keuzes, die invloed hebben op je gezondheid. Lees hier meer over het thema gezondheid.