biologie vmbo

3 juni 2020

thema's

Referentiekader voor PISA

Dit document is ontwikkeld onder auspiciën van de OESO-landen en beschrijft wat er is getoetst binnen de PISA-toets in 2015.
Thema_Trends in toetsing

formatieve toetsing

Formatieve toetsing is een verzamelterm voor toetsingsinstrumenten, activiteiten en procedures die gebruikt kunnen worden om het leerproces van leerlingen te ondersteunen.

leestips