Kwalen aan de bloedsomloop : lesbrief


19 maart 2019
Het Platform Taalgericht Vakonderwijs ontwikkelde in samenwerking met didactici en docenten dertien taalgerichte lessenseries voor verschillende vakken en onderwijstypen. De lesbrieven besteden aandacht aan de betreffende vakinhoud en aan de taal die helpt de vakinhoud te verwerken. Deze lessenserie over kwalen aan de bloedsomloop maakt duidelijk hoe taalgerichte vakdidactiek in het vakgebied biologie eruit kan zien.

auteur SLO: Theun Meestringa
auteur extern: Bakker, A. de, Boersma, K., Leffers, N.
jaar van uitgave: 2009

Bakker, A., Boersma, K., Meestringa, T., & Leffers, N. (2009). Kwalen aan de bloedsomloop: lesbrief. Enschede: SLO.


toon meer