Beroepsgerichte vakken in het vmbo

23 juni 2021

thema's

talentontwikkeling in het vmbo

Steeds meer scholen zoeken naar manieren om leerlingen te ondersteunen om ergens goed in te worden. SLO helpt scholen om hiervoor een goede vorm te vinden.

loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

Als aan het eind van het tweede leerjaar leerlingen voor een beroepsgericht programma kiezen is het niet vanzelfsprekend dat zij weten wat zij willen worden. Dat maakt LOB noodzakelijk.

monitoring beroepsgerichte vakken

SLO evalueert de invoering van deze vernieuwing in opdracht van het Ministerie van OCW. De vragen die we graag willen beantwoorden zijn: hoe verloopt de invoering? Wat betekent de vernieuwing voor docenten en leerlingen?

agenda

relevante SLO-publicaties