Beroepsgerichte vakken in het vmbo

9 juli 2020

thema's

Thema_Talentontwikkeling VMBO

talentontwikkeling in het vmbo

Steeds meer scholen zoeken naar manieren om leerlingen te ondersteunen om ergens goed in te worden. SLO helpt scholen om hiervoor een goede vorm te vinden.

Thema_Beroepsgerichte vakken

loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

Als aan het eind van het tweede leerjaar leerlingen voor een beroepsgericht programma kiezen is het niet vanzelfsprekend dat zij allemaal weten wat zij willen worden. Dat maakt in de bovenbouw van de beroepsgerichte leerwegen LOB noodzakelijk.

Thema_Monitoring beroepsgerichte vakken

monitoring beroepsgerichte vakken

SLO evalueert de invoering van deze vernieuwing in opdracht van het Ministerie van OCW. De vragen die we graag willen beantwoorden zijn: hoe verloopt de invoering? Wat betekent de vernieuwing voor docenten en leerlingen?