Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

25 juli 2023

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) neemt een belangrijke positie in binnen de beroepsgerichte vakken. Beroepsoriëntatie is immers één van de functies van het vmbo en dit kan bij uitstek een plaats krijgen binnen de beroepsgerichte vakken.

LOB heeft inmiddels een structurele plek in het leerplan. Dit is niet voor niets: van leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen wordt verwacht dat zij al  op jonge leeftijd keuzes maken. Immers, aan het eind van het tweede leerjaar kiezen zij al voor een beroepsgericht programma. Daarmee is het niet vanzelfsprekend dat iedere leerling al weet wat hij wil worden: ook in de bovenbouw van de beroepsgerichte leerwegen is LOB noodzakelijk. De beroepsgerichte vakken bieden daarvoor veel aanknopingspunten.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

 • Leergang LOB
  Hoe bereid je leerlingen voor op toekomstige beroepen waarvan je nog niet weet hoe ze er uit zien? Via LOB kunnen we leerlingen helpen dit brede gebied inzichtelijk te maken, hen leren keuzes te maken om de eigen loopbaanontwikkeling vorm te geven en om te gaan met de onzekerheden rondom dit keuzeproces.
 • De vmbo Carrousel
  Dit rapport is interessant voor studie- en loopbaanbegeleiders in de vmbo-sector Zorg, Welzijn en Sport. Calibris, kenniscentrum voor Zorg, Welzijn en Sport, heeft de vmbo Carrousel ontwikkeld. Met deze vorm van beroepsoriëntatie stimuleert Calibris de scholen tot het opzetten van projecten met instellingen in de regio.
 • Oriënteren in de praktijk. De vmbo Carrousel binnen een leerroute praktijknabije LOB
  In deze publicatie worden aanbevelingen gedaan voor de onderwijskundige inbedding van de carrousel in het LOB-programma. Een van de aanbevelingen is de fasering van de leerroute meer tot uiting te laten komen en meer vraaggestuurd te werken. Naarmate leerlingen meer op maat bediend kunnen worden, zullen de motivatie en het plezier bij zowel de leerlingen als de ontvangende partijen groeien, wat ook voor de docenten beter werkt.
 • Draaiboek buddystage
  De buddystage is een onderdeel van het programma loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) in de vierde klas van het vmbo.