Actualisatie beroepsgericht vak E&O

17 april 2024

Het beroepsgericht vak E&O wordt vernieuwd

Vanaf schooljaar 2024-2025 starten alle vmbo-scholen, die het beroepsgerichte vak Economie en Ondernemen (E&O) aanbieden met een vernieuwde versie van het examenprogramma.

Aanleiding

In het werkveld van E&O spelen verschillende maatschappelijke, sociale en vakinhoudelijke ontwikkelingen. De huidige inhoud van het beroepsgerichte examenprogramma sluit daarom minder goed aan. Het platform Economie en Ondernemen heeft dit aangegeven bij het Ministerie van OCW. Het ministerie gaf SLO vervolgens de opdracht om het beroepsgerichte examenprogramma E&O door te ontwikkelen in een pilot.

Planning

  • Het vernieuwde beroepsgerichte examenprogramma E&O wordt in de periode 2022-2025 in een pilot door 20 vmbo-scholen beproefd.
  • In 2024 wordt het eerste vernieuwde CSPE afgenomen door deze pilotscholen.
  • Vanaf het schooljaar 2024-2025 starten alle scholen met dit vernieuwde examenprogramma, onder voorwaarde dat OCW het vernieuwde programma vaststelt.

Wat wordt er vernieuwd?

De verschillende ontwikkelingen in het werkveld van economie en ondernemen hebben geleid tot aanpassingen in het examenprogramma. In onderstaande figuur is te zien welke wijzigingen in de indeling van de profielmodules is aangebracht:

Figuur met wijzigingen indeling profielmodules E&O

De profielen secretarieel en administratief zijn samengevoegd tot het profiel Office & Support. Reden hiervan is de afnemende vraag naar deze werknemers op de arbeidsmarkt door toenemende automatisering. Daarentegen is er een toenemende vraag naar commercieel medewerkers. Daarom is ervoor gekozen om het huidige profiel commercieel op te splitsen in de profielen Retail & Styling en Sales & Service.

Meer informatie

Wil je je verder verdiepen in de wijzigingen? Bekijk dan nu alvast het conceptexamenprogramma op deze pagina. Wilt je het vernieuwde examenprogramma E&O voor de zomer van 2024 ontvangen? Laat dan je gegevens achter in dit formulier.

contactpersoon

Marieke Post 270

Projectleider vernieuwing beroepsgericht examenprogramma E&O

toon meer