Monitoring vernieuwing beroepsgerichte vakken

15 februari 2024

De beroepsgerichte programma’s in het vmbo zijn vernieuwd. Ruim dertig afdelingsprogramma’s zijn in 2016 vervangen door tien profielen, bestaande uit beroepsgerichte profiel- en keuzevakken. Deze profielen maken het mogelijk onderwijs op maat aan de leerling aan te bieden en optimale leerlijnen naar het mbo vorm te geven. Met de nieuwe programma's bereiden leerlingen zich goed voor op hun vervolgopleiding en toekomstige beroep.

SLO evalueert de invoering van deze vernieuwing in opdracht van het Ministerie van OCW. De vragen die we beantwoorden zijn: hoe verloopt de invoering? Wat betekent de vernieuwing voor docenten en leerlingen? Hiermee krijgen OCW en SPV zicht op wat goed gaat en wat nog extra aandacht verdient. Het onderzoek bestaat uit een combinatie van vragenlijsten voor docenten en leerlingen en schoolbezoeken.

Naast de evaluatie door SLO wordt ook onderzoek uitgevoerd door een consortium van onderzoeksinstellingen: Ecbo, SEO Economisch Onderzoek, KPC Groep, ROA Maastricht en Bureau Turf.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

contactpersoon

Liesbeth Pennewaard 270

links