Monitoring vernieuwing beroepsgerichte vakken

16 maart 2020

De beroepsgerichte programma’s in het vmbo zijn vernieuwd. Ruim dertig afdelingsprogramma’s zijn in 2016 vervangen door tien profielen, bestaande uit beroepsgerichte profiel- en keuzevakken. Deze profielen maken het mogelijk onderwijs op maat aan de leerling aan te bieden en optimale leerlijnen naar het mbo vorm te geven. Met de nieuwe programma's bereiden leerlingen zich goed voor op hun vervolgopleiding en toekomstige beroep.

SLO evalueert de invoering van deze vernieuwing in opdracht van het Ministerie van OCW. De vragen die we beantwoorden zijn: hoe verloopt de invoering? Wat betekent de vernieuwing voor docenten en leerlingen? Hiermee krijgen OCW en SPV zicht op wat goed gaat en wat nog extra aandacht verdient. Het onderzoek bestaat uit een combinatie van vragenlijsten voor docenten en leerlingen en schoolbezoeken.

Naast de evaluatie door SLO wordt ook onderzoek uitgevoerd door een consortium van onderzoeksinstellingen: Ecbo, SEO Economisch Onderzoek, KPC Groep, ROA Maastricht en Bureau Turf.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

In de eindrapportage vind je naast de resultaten een vergelijking met voorgaande jaren. Daar waar mogelijk en zinvol aangevuld
met een duiding of suggestie.

Hierin staan de resultaten van de tweede tussentijdse evaluatie van de invoering van de vernieuwde beroepsgerichte programma's in het vmbo.

  • Evaluatie vernieuwde beroepsgerichte programma's vmbo 2016/2017

Hierin staan de resultaten van de eerste tussentijdse evaluatie van de invoering van de vernieuwde beroepsgerichte programma's in het vmbo.

Op deze webpagina vind je actuele informatie over het aanpalende onderzoeksprogramma van een consortium dat bestaat uit ResearchNed, ecbo, SEO Economisch Onderzoek, ROA en Bureau Turf. Het onderzoek is gestart in 2016 en loopt tot 2022.

contactpersoon

Liesbeth Pennewaard

links