Formatief evalueren beroepsgerichte vakken

25 juli 2023

Formatief evalueren hoort bij goed lesgeven

Je toetsbeleid en toetsen (weer) in dienst van het leren stellen, dat wil elke leraar en schoolleider wel. Formatief evalueren staat daarom volop in de schijnwerpers. Het invoeren ervan is nog een zoektocht voor veel leraren en schoolleiders. Hoe pak je dat aan in de beroepsgerichte vakken? Wat werkt? Op deze pagina lees en zie je wat formatief evalueren (niet) is. Hoe je het in de beroepsgerichte vakken vormgeeft. Waarom het een krachtig middel is om de kwaliteit van je onderwijs te versterken.

Wat is formatief evalueren (niet)?

Formatief evalueren staat in dienst van leren. Het biedt leraar en leerlingen inzicht in het leerproces. Formatief evalueren heeft een aantal belangrijke eigenschappen. Er is sprake van een cyclisch proces gericht op verder leren. Het gaat om doelgericht in plaats van toetsgericht onderwijs. Daarbij gaan leraar en leerlingen met elkaar in gesprek en geven ze samen het leren vorm.

Goed inzicht hebben in het leerproces van leerlingen betekent dat je als leraar:

  • helder hebt waar de leerling naartoe werkt;
  • een goed beeld hebt waar de leerling staat;
  • de leerling gerichte instructie, mogelijk feedback geeft en verder op weg helpt.

Formatieve evaluatie in de beroepsgerichte vakken

Via het rechtermenu kom je op een themapagina waar we voor het vmbo en de beroepsgerichte vakken mooie lesvoorbeelden, schoolpraktijken, kaartspellen, werkvormen en interessante publicaties op een rij hebben gezet.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

  • Unpacking Formative Assessment
    In deze video legt Dylan Wiliam de vijf strategieën van formative assessment uit die horen bij de drie fases: feedup, feedback en feedforward.
  • Cijfers geven werkt niet
    Een van de eerste vragen die elke leraar zichzelf stelt, is hoe hij zijn leerlingen iets kan aanleren. Wat is de meest effectieve manier om ze de beoogde kunstjes en kennis bij te brengen? John Hattie heeft deze vraag beantwoord met 2 woorden: formatieve evaluatie. Ofwel, leerlingen die hun eigen werk kunnen beoordelen. Maar hoe doe je dat? Wiliam geeft in dit boek tips waarmee je als leraar continue kunt controleren of je leerlingen het doel van een les hebben begrepen, of je les geland is en welke informatie ze nog nodig hebben om het einddoel te bereiken.

contactpersoon

Liesbeth Pennewaard 270