Onderwijsdoelen beroepsgerichte vakken

16 augustus 2023

Een leerling kiest in de bovenbouw van het vmbo bb/kb een van de tien beroepsgerichte programma’s. Dat bestaat uit een vast deel, het profielvak, en vier keuzevakken.

Profielvak

Voor elk profielvak staat in het examenprogramma wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Deze doelen zijn verder uitgewerkt in de bijbehorende syllabus. Je vindt ze op Examenblad onder ‘examenstof’.

Keuzevakken

Voor de ruim 140 keuzevakken zijn er examenprogramma’s, maar geen uitgeschreven syllabi. Voor ongeveer de helft van het aantal keuzevakken zijn er wel vakinhoudelijke uitwerkingen  die eenzelfde rol vervullen. Op Nieuwvmbo vind je de examenprogramma’s en de vakinhoudelijke uitwerkingen. Wil je hulp bij het maken van een onderwijsprogramma voor een keuzevak, kijk dan eens naar onze handreiking.

Alle doelen en leerlijnen in één tool met Leerplan in beeld

Maak je als school bewust keuzes in het curriculum, passend bij jouw leerlingen en visie? Dan wil je goed weten wat de (wettelijke) doelen zijn en hoe de doorlopende leerlijnen in elkaar zitten. Hoe zorg je dat jouw onderwijsprogramma goed aansluit bij wat leerlingen eerder hebben gehad? Hoe maak je een goede mix van verplichte stof en keuzeonderdelen? Zoek je naar meer samenhang tussen de vakken? Leerplan in beeld helpt je op weg. Het is een digitale tool met doorlopende leerlijnen van primair onderwijs tot bovenbouw vo, maar ook alle wettelijk voorgeschreven kerndoelen en eindtermen per vak.


contactpersoon

Rob Abbenhuis 270

SLO actualiseert de kerndoelen en examenprogramma’s

Inmiddels zijn de eerste opbrengsten gepubliceerd. Benieuwd naar de ontwikkelingen?