Onderwijsdoelen beroepsgerichte vakken

22 juli 2020

Een leerling kiest in de bovenbouw van het vmbo bb/kb een van de tien beroepsgerichte programma’s. Dat bestaat uit een vast deel, het profielvak, en vier keuzevakken.

Profielvak

Voor elk profielvak staat in het examenprogramma wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Deze doelen zijn verder uitgewerkt in de bijbehorende syllabus. Je vindt ze op Examenblad onder ‘examenstof’.

Keuzevakken

Voor de ruim 140 keuzevakken zijn er examenprogramma’s, maar geen uitgeschreven syllabi. Voor ongeveer de helft van het aantal keuzevakken zijn er wel vakinhoudelijke uitwerkingen  die eenzelfde rol vervullen. Op Nieuwvmbo vind je de examenprogramma’s en de vakinhoudelijke uitwerkingen. Wil je hulp bij het maken van een onderwijsprogramma voor een keuzevak, kijk dan eens naar onze handreiking.

Wat hebben leerlingen in de onderbouw geleerd?

Dat kun je opzoeken in de digitale tool Leerplan in Beeld. Hier staan voor alle vakken doorlopende leerlijnen van po tot bovenbouw vo. Voor de beroepsgerichte vakken zie je hoe ze aansluiten op de kerndoelen van de onderbouw. Zo kun je samen met je collega’s het onderwijsprogramma van de onder- en bovenbouw goed op elkaar afstemmen.


contactpersoon

Rob A @270X270

Benieuwd naar de vernieuwing van de landelijke onderwijsdoelen?

Volg hier de ontwikkelingen rond Curriculum.nu: