Meer over de eerste bijeenkomst

15 februari 2021

De aftrap van dit netwerk kon online doorgaan en begon met een interviewvideo waarin voormalig SLO’er Hans Pietersen zijn jarenlange ervaring in het speciaal onderwijs met ons deelde.

Een aantal deelnemers heeft zich voorgesteld, er is kennis gedeeld en er zijn vragen gesteld die zowel door andere deelnemers als door de organisatoren beantwoord konden worden.

We sloten af met een toelichting op het SLO inspiratiepakket 10x10.

Dit zijn 10 klassengesprekken waarbij samenwerking en zelfregulering centraal staan. Hilde Doorenspleet, mentor op het Elan College (vso), deelde live en vol enthousiasme haar ervaringen met dit pakket. Het afwisselende programma zorgde ervoor dat iedereen betrokken bleef. En dat allemaal in één uur tijd.