Verslag vierde bijeenkomst

13 januari 2022

Op dinsdag 29 juni jl. was een nieuwe bijeenkomst van het Netwerk Gespecialiseerd Onderwijs van SLO. Dit keer in samenwerking met uitgeverij Deviant. Tijdens deze bijeenkomst stonden de leerroutes taal en rekenen volgens Passende perspectieven centraal.

Eerst werden de leerroutes taal besproken. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zijn drie stappen uit het zeven stappenplan toegelicht. Het ging over hoe je leerlingen in leerroutes plaatst, doelen kunt selecteren en je onderwijsaanbod hierop formuleert. De methode is een middel dat je daarbij kunt inzetten. Verder is besproken hoe je leerlingen inzicht geeft in leerdoelen en het leerproces, hoe je functioneel en betekenisvol oefent en zinvol toetst.

Voor de leerroutes rekenen is gekeken welke stappen je kunt volgen om tot een goed onderwijsaanbod te komen. Er is stilgestaan bij vragen als: ‘Wat bied ik leerlingen aan die op basis van het OPP uitstromen naar arbeid, maar uiteindelijk toch de entreeopleiding gaan doen?’ Tijdens de tweede presentatie vanuit Uitgeverij Deviant kon je door middel van een demo meekijken waar je de informatie over Passende perspectieven via het platform Studiemeter kunt vinden en hoe je je lesaanbod hierop afstemt.

In breakout rooms voerden we verschillende gesprekken. Deelnemers wisselden uit met welke methodes en leerlijnen er wordt gewerkt. Er is besproken welke taal- en rekendomeinen lastig zijn voor de leerlingen. Deelnemer N.: ‘Breuken vinden mijn leerlingen lastig, ik ben daarvoor opzoek naar aanvullende concrete materialen. Het is ook zowat als ik altijd met pizza’s en chocoladerepen op school kom.’ Ook ging het over uitdagingen die je hebt als het om individuele leerroutes gaat. Een tip van Rob van Uitgeverij Deviant is: ‘Zorg dat je een aantal boeken van verschillende niveaus in de kast hebt en kijk ook naar wat de digitale mogelijkheden zijn, zodat je de leerling op ieder niveau kunt laten oefenen.’

De afsluiting was een loterij door Mijs van het speciaal onderwijs! Een leuke afsluiting en natuurlijk waren de gelukkige deelnemers heel blij met de gewonnen prijzen.

Meer weten? Kijk dan op de themapagina Passende perspectieven taal & rekenen