verslag derde bijeenkomst

13 januari 2022

Het Netwerk Gespecialiseerd Onderwijs had op dinsdag 9 maart haar derde bijeenkomst.

Dit keer was de bijeenkomst verdeeld in twee sessies. De eerste sessie ging over de samenhang van Nederlands en rekenen met andere vakken. Deelnemers waren heel enthousiast over het stappenplan dat SLO heeft ontwikkeld.

“Het geeft ons net een zetje om op een bewuste en praktische manier integratie aan te kunnen pakken.”

De groepjes deelden prachtige voorbeelden met elkaar. Er wordt al heel veel gedaan in het sbo, (v)so en PrO om het onderwijs eigen te maken. “Dat maakt dat je flexibel bent, en snel in samenhang werkt,” zei een deelnemer. Moniek Warmer (SLO) gaf als tips om klein te beginnen en te durven experimenteren.

De tweede sessie stond in het teken van Nederlands en rekenen in praktijkvakken. Stephanie Kastelein (SLO) vertelde hoe je theoretische lessen praktisch kunt maken. Dit kan bijvoorbeeld met de taakkaarten, in te zetten voor onderwijs op afstand of op school. Deelnemers waren ook hierover enthousiast: “Ik wil ze graag gebruiken voor onze doelgroep arbeid. Maar ik zou ze, in aangepaste vorm, ook willen gebruiken voor mijn dagbesteding leerlingen.”

Er was zelfs een leerling aanwezig van Praktijkonderwijs Parkstad Limburg. Hij vertelde heel knap hoe hij tijdens de eerste lockdown aan de taakkaarten heeft gewerkt. “Ik mocht bijvoorbeeld de salontafel opmeten, dat was leuk.” In de groepjes hebben we het ook gehad over de samenwerking tussen praktijk- en theoriedocenten. “Ik stem nu nog niks af. Ik zie daar wel een mooie taak liggen om dat schoolbreed op te pakken.”

Na afloop zeiden deelnemers dat ze geïnspireerd waren en het stappenplan en de taakkaarten met hun collega’s gaan delen.toon meer