Verslag tweede bijeenkomst

15 februari 2021

‘In elk kind schuilt een kleine filosoof", aldus gastspreker Miriam Piña.

De tweede netwerkbijeenkomst van het speciaal onderwijs op 3 november begon met praktijkvoorbeelden uit haar lessen Trees of Wisdom, burgerschapslessen met kunst. Onder andere op VSO de Ark in Gouda werden deze lessen gegeven. In een van de lessen kreeg elke leerling een bloem wat samen een boeket vormde. Het gesprek ging over identiteit en ieders waarde in het geheel.

Welke plaats neemt burgerschap in op je school? En in welke mate hebben de leerlingen invloed in en betrokkenheid bij deze lessen? Om de huidige en gewenste mate van leerlingparticipatie in onderwijsactiviteiten te analyseren, kan gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld de inspraakladder of één van de andere instrumenten.

Er zijn diverse leermiddelen voor burgerschap beschikbaar. SLO heeft diverse van deze leermiddelen geanalyseerd op inhoudelijke en didactische aspecten. Verder is er is een link naar proeflessen van Kidsweek gedeeld.

Ook hebben we het gehad over het meten van burgerschapscompetenties. Hoe ga je dat meten? Kun je dat wel meten? Daar is samen met Lianne Hoek (promovendus UvA) een discussie over gevoerd. Met stof tot nadenken, met leermiddelen en instrumenten van SLO om mee aan het werk te gaan, zijn de deelnemers vol inspiratie weer uitgelogd.