Leerkrachtcompetenties

20 december 2023

Welke competenties heb je als leerkracht nodig om Engels goed op de kaart te zetten in het primair onderwijs? En heb je als schoolleider een beeld van de eisen die het verzorgen van bijvoorbeeld Eibo- of tpo-Engels aan jouw leerkracht stelt?

SLO heeft twee QuickScans ontwikkeld waarmee je deze vragen kunt beantwoorden. Ze zijn ontwikkeld in samenwerking met Nuffic, leerkrachten en experts uit het onderwijsveld. Beide scans brengen vooral een bewustwordingsproces op gang. Je leert na te denken over je competenties, je bespreekt ze en je stelt vast waar verbetering gewenst is.

Daag jezelf en je collega’s uit!

Breng in ongeveer 20 minuten in kaart wat je sterke kanten zijn en waar je nog aan kunt werken. Zoals het inzetten van classroom English of het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met 8. Wil je als team werken aan jullie professionalisering en zoek je advies of tips? Neem dan contact met ons op.

De QuickScans zijn ontwikkeld voor Engels, maar je kunt ze natuurlijk ook inzetten voor Duits of Frans!

Blijkt uit de QuickScan dat de taalvaardigheid Engels, of Duits en Frans, van jou of jouw team wel een extra impuls kan gebruiken? Of ben je op zoek naar inspiratie en voorbeelden om Engels op jouw school goed op de kaart te zetten? Nuffic heeft een overzicht van verschillende organisaties die ondersteuning bieden.

QuickScan 1

Voor alle leerkrachten die Engels verzorgen is er de vvto-quickscan. Het beoogde beheersingsniveau is voor mondelinge taalvaardigheid, lezen en luisteren B2 en voor schrijfvaardigheid B1.

QuickScan 2

De tpo-QuickScan gaat naast Engels ook over andere vakgebieden. Het beoogde beheersingsniveau is B2 voor alle taalvaardigheden.

Voor beide geldt dat je meer informatie over de beheersingsniveaus in Taalprofielen 2015 vindt.

Tips

Schoolleiders

Gebruik de QuickScan om de competenties van je team in kaart te brengen. Wat zijn hun sterke kanten en wat heeft jouw team nog nodig om het vak beter te kunnen verzorgen?

Overweeg je om te starten met Engels in groep 1 of groep 5? Gebruik dan de QuickScan om de route uit te stippelen: over welke competenties beschikt jouw team al en welke zijn nog nodig om op verantwoorde wijze eerder te kunnen starten met Engels?

Lerarenopleiders

Laat jouw studenten de QuickScan eens invullen en hun competenties op een rij zetten. Waar staan ze en wat zouden ze nog willen leren? Of neem de QuickScan en bespreek aan de hand van de vragen de vakdidactische ontwikkeling van je studenten.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

  • Quickscan vvto
    De Quickscan competenties leerkrachten Engels vvto is bedoeld om op systematische wijze na te gaan welke competenties je als docent  nodig hebt om Engelse lessen te geven in het vvto. De schoolleider kan de scan gebruiken om te bepalen of de leerkrachten van zijn school over de competenties beschikken.
  • Quickscan tpo (pdf, 401 kB)
    De Quickscan competenties leerkrachten Engels tpo is bedoeld om op systematische wijze na te gaan welke competenties je als docent nodig hebt om Engelse lessen te geven in het tpo. De schoolleider kan de scan gebruiken om te bepalen of de leerkrachten van zijn school over de competenties beschikken.
  • Verkenning van competenties voor leerkrachten Engels in het basisonderwijs
    Deze verkenning wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van herkenbare en bruikbare competentieprofielen voor leerkrachten in de drie varianten waarin Engels op de basisschool wordt gegeven: Eibo, vvto en tpo. Op basis van literatuurstudie en expertbevraging is een eerste lijst van competenties voor leerkrachten Engels opgesteld. De relevantie en wenselijkheid van de opgestelde lijst is onderzocht door middel van een digitale bevraging van de doelgroep. Op basis van de uitkomsten van de digitale bevraging zijn de competenties verder aangescherpt en zijn mogelijkheden verkend om de competentieprofielen uit te werken tot een handzaam instrument voor scholen.

toon meer

Sector

Vak

Vakspecifiek thema