Domeinbeschrijving Engels po


Domeinbeschrijving ten behoeve van peilingsonderzoek
21 december 2023

Deze domeinbeschrijving beschrijft de wettelijke eisen voor de inhoud van het vak Engels in het primair onderwijs en de stand
van zaken van het te peilen domein.


auteur SLO: Machteld Moonen
jaar van uitgave: 2023

Moonen, M. (2023). Engels po. Domeinbeschrijving ten behoeve van peilingsonderzoek. Amersfoort: SLO.


toon meer

Sector

Vak

Leerplankundig thema

Type publicatie