over digitale geletterdheid

8 februari 2022

Perspectieven om digitale technologie te benaderen

"Digitale geletterdheid is meer dan digitale technologie"

Het gaat bij digitale geletterdheid niet alleen om technologie. Het gaat ook om hoe leerlingen met die technologie omgaan. Daarom wordt bij digitale geletterdheid de digitale technologie bij alle domeinen benaderd vanuit vier perspectieven die vanuit de leerling zijn opgesteld (in de figuur de tweede ring van buitenaf).

Figuur1DG(crc.nu)

Leerlingen verwerven kennis over digitale technologie

Kennis van digitale technologie is de basis die leerlingen nodig hebben om zich bewust, kritisch en actief op te kunnen stellen in de digitale samenleving en om bewust, verantwoordelijk, kritisch en creatief gebruik te kunnen maken van digitale technologie.

Leerlingen leren omgaan met digitale technologie

Door te leren hoe digitale technologie werkt, leren leerlingen problemen op te lossen en systematisch te zoeken naar informatie. Leerlingen hebben in hun hele schoolloopbaan en in de rest van hun leven profijt van deze vaardigheden. Ze kunnen daarmee zelf actief participeren in de digitale samenleving en uiting geven aan hun eigen persoonlijkheid en creativiteit.

Leerlingen leren op een kritische manier nadenken over digitale technologie

Leerlingen worden zo in staat gesteld om hun houding ten opzichte van de plaats en betekenis van digitale technologie voor veel aspecten van de samenleving te ontwikkelen. Ze denken na over de betekenis van digitale technologie voor hun eigen leven en voor de vorming van hun eigen identiteit.

Bewust omgaan met media, identiteit, ethiek en veiligheid zijn grote thema's waar leerlingen mee in aanraking komen. Behalve dat leerlingen leren nadenken over de risico's, leren ze ook hoe doorbraken in de digitale technologie het leven kunnen beïnvloeden en verrijken. Ze leren dat het maken van keuzes altijd waardegedreven is en dat daarbij de persoonlijke, maatschappelijke, economische en andere waarden tegen elkaar afgewogen moeten worden.

Leerlingen leren creëren met digitale technologie

Leerlingen doorlopen een ontwerp- en maakproces. Ze ontdekken hun eigen mogelijkheden, talenten en kwaliteiten. Ze leren creatief denken, samenwerken en ze benutten hun kennis en vaardigheden in nieuwe situaties. Dit is een continu ontwikkelproces, waarbij leerlingen uitdagingen leren om te zetten in nieuwe mogelijkheden. Leerlingen ontwikkelen een onderzoekende en coöperatieve houding die in het vervolgonderwijs en in de samenleving steeds meer gevraagd wordt. Leerlingen nemen deel aan een samenleving waarin digitale technologie een grote en groeiende invloed heeft. Digitale technologie krijgt zo waarde voor het leerproces, de persoonsvorming en de loopbaan van de leerling.

Deze perspectieven staan niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Kennisverwerving kan samengaan met 'leren omgaan', 'nadenken over' kan niet zonder kennis. Kennis opdoen, kan tijdens het creëren. Bij digitale geletterdheid komen alle vier perspectieven aan de orde.

(bron: curriculum.nu, 2019)